Nyelvtan tételek


Kommunikáció:

I.                     A közvetlen emberi kommunikáció sajátosságai
II.                  A vizuális és nyelvi jel, a vizuális és nyelvi kommunikáció

A magyar nyelv története:

III.               A Halotti beszéd és könyörgés felépítése, alaktani, jelentéstani sajátosságai
IV.               A szókészlet és a mondatszerkesztés jellemzői Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének két részletében (87. és 112. levél) (Mikes Kelemen: Törökországi levelek http://mek.oszk.hu/00800/00880/html/)
V.                  A nyelvújítás folyamata, módszerei és eredményei

Ember és nyelvhasználat:

VI.               Korlátozott kódú nyelvek főbb jellemzői néhány gesztusnyelvi, jelnyelvi példával.
VII.            A magyar nyelv területi tagolódása: a palóc és a csángó nyelvjárás jellemzői

A nyelvi szintek:

VIII.         A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai
IX.               A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai
X.                  A szóelemek (morfémák) szerepe a szóalak felépítésében

A szöveg:

XI.               A szöveg jelentésének összetevői (elsődleges, másodlagos, mögöttes jelentés)
XII.            A szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői
XIII.         A grammatikai és a jelentésbeli szövegkohézió

A retorika alapjai:

XIV.         Hitelesség, hatás, meggyőzési szándék
XV.            Érvtípusok, érvelési hibák
XVI.         Egy jelenkori szónoki beszéd nyelvi-retorikai eszközei és hatása Kertész Imre: A stockholmi beszéd. Elhangzott 2002. december 7-én, a Svéd Akadémia ünnepi ülésén.

Stílus és jelentés:

XVII.       A képszerűség stíluseszközei és hatása
XVIII.   A tudományos és a szakmai stílus
XIX.         Az állandósult nyelvi formák (szólás, szállóige, állandósult szókapcsolatok, nyelvi panelek)
XX.            A mondatszerkezet stiláris változatai: a verbális stílus, a nominális stílus

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése